استخدام

متقاضی گرامی کار در هتل از جمله مشاغل خدماتی است که بر خلاف اغلب مشاغل در زمانهای تعطیلات دارای کار بیشتری است. همچنین چون با مهمان روبرو هستیم، حسن خلق، خوشرویی و صبوری جزء ارکان اولیه و واجب کار است. پس چنانچه با روحیات شما سازگاری ندارد از پر کردن این فرم خودداری نمایید.
  • درصورت داشتن معافیت نوع آن را وارد کنید.
  • درصورت داشتن بیمه مدت آن را وارد کنید.
  • انتخاب اولانتخاب دوم
  • آخرین مکانی که در آنجا مشغول به کار بودید را بنویسید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

رزرو آنلاین